Akademia Finansów

Transakcje zagraniczne...

 


KONFERENCJA

Transakcje zagraniczne w podatku VAT i CIT oraz aspekty prawa celnego

Rozliczenie podatków w aspekcie transakcji zagranicznych obarczone jest wieloma wątpliwościami interpretacyjnymi. Celem niniejszej konferencji jest kompleksowe omówienie transakcji zagranicznych pod kątem podatku VAT, podatku CIT i PIT, jak również na gruncie przepisów prawa celnego. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane przykłady poszczególnych transakcji wraz z odnoszącym się do nich orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polskich sądów administracyjnych oraz praktyką organów podatkowych. W efekcie uczestnicy uzyskają wiedzę niezbędną do prawidłowego rozliczania transakcji zagranicznych.

Konferencje
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy