Akademia Finansów

Zamknięcie ksiąg rachunkowych...

KONFERENCJA

Akcja Bilans: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok

Konferencje
Zobacz także
Kontakt

Akademia Biznesu MDDP
Budynek Atrium Tower
00-854 Warszawa
Al. Jana Pawła II 25 
Tel. (022) 208 28 26
Fax. (022) 211 20 90
biuro@akademiamddp.pl
www.akademiamddp.pl

Partnerzy